Στην Kapa Construction αναλαμβάνουμε την υπόθεση του αυθαίρετου ακινήτου σας, γλιτώνοντάς σας από το πρόστιμο, και αναλαμβάνοντας την πλήρη διαδικασία ολοκληρώνοντας τη νομιμοποιήσή του, με τη βεβαίωση νομιμότητας στα χέρια σας!