Επεμβάσεις σε ξενοδοχειακό συγκρότημα στην Σαντορίνη