Κατάστημα Μαρούσι
17 Μαρτίου 2017
Κατάστημα καλλυντικών στο Παγκράτι
16 Μαρτίου 2017

Κατάστημα Κορυδαλός

Πρόκειται για κατάστημα ισογείου, το οποίο διαμορφώθηκε για την πώληση καλλυντικών. Οι εργασίες περιελάμβαναν αποξηλώσεις, αντικατάστασης στέγης, κατασκευή επενδύσεων γυψοσανίδας και ψευδοροφών, νέα ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση, διάστρωση πλακιδίων, χρωματισμούς. Επιπλέον έγινε τροποποίηση της όψης και διαμόρφωση της, σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια.